CAM KẾT CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CAM KẾT CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

CAM KẾT CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi luôn hiểu rằng không chỉ làm tròn trách nhiệm của doanh nghiệp về thuế và tạo công ăn việc làm cho người lao động mà còn phải hỗ trợ cũng như bảo vệ môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của xã hội và cộng đồng chính là cốt lõi của sự phát triển bền vững mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Tập thể nhân viên B’Lines đã và đang cố gắng nỗ lực cho mục tiêu cam kết “Chung tay vì cộng đồng” với các hoạt động bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng cũng san sẻ phần nào khó khăn với các mảnh đời kém may mắn bằng các hoạt động rất thiết thực như: Tặng quà cho người nghèo tại Đồng Nai, tham gia chương trình giờ trái đất….

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *