KHAI THUẾ HẢI QUAN

KHAI THUẾ HẢI QUAN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan chuyên nghiệp, uy tín thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, dịch vụ khai báo hải quan điện tử,  áp giá thuế, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác trọn gói…

Thực hiện dịch vụ thông quan hàng hóa cho tất cả các loại hình như kinh doanh, đầu tư, tạm nhập tái xuất, tạm xuất – tái nhập, gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan, thanh khoản hợp đồng gia công, ..

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *