About us
Founded in 2005, with the main line of business in the field of international freight forwarding. Over more than 11 years of development, "B" Lines became one of the providers of international transport services, forwarding services, customs clearance and inland transportation of goods in Vietnam, founded in 2005, with the main line of business in the field of international freight forwarding. Over more than 11 years of development, "B" Lines became one of the providers of international transport services, forwarding services, customs clearance and inland transportation of goods in Vietnam.
Read more
Services

DOMESTIC TRANSPORTATION

Chỉ trong vòng một vài năm, “B” LINES đã nhanh chóng phát triển được dịch vụ Đại lý vận... read more

CUSTOMS DECLARATION

Chỉ trong vòng một vài năm, “B” LINES đã nhanh chóng phát triển được dịch vụ Đại lý vận... read more

LESS THAN CARLOAD LOT

Chỉ trong vòng một vài năm, “B” LINES đã nhanh chóng phát triển được dịch vụ Đại lý vận... read more

AIR TRANSPORT

Chỉ trong vòng một vài năm, “B” LINES đã nhanh chóng phát triển được dịch vụ Đại lý vận... read more

SEA TRANSPORTATION

Chỉ trong vòng một vài năm, “B” LINES đã nhanh chóng phát triển được dịch vụ Đại lý vận... read more

News - Events
View all >

“Opening the door” for rice exports

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định số 43/QĐ-BCT về... read more

City spent 700 billion up trading centers flowers

Mục tiêu dự án nhằm tạo đầu ra ổn định cho người trồng, kinh... read more

Languid as rail

Đường sắt không có sự cạnh tranh nên ngày một kém chất lượng, mất... read more

Textile industry: technology investments, improve value-added

Chưa bao giờ, doanh nghiệp (DN) dệt may (DM) lại phải đối mặt với... read more

Development sequence value – Vietnam agricultural Helps Large sea

Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu kinh tế quốc tế. Các... read more