Author - webmaster

Ngành hải quan trong hội nhập quốc tế

 (Vietnam Logistics Review) Hải quan Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi từ “tư duy quản lý” với những “đặc quyền, đặc ân” của cơ quan công quyền sang “tư duy phục vụ” nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế quốc tế và hài hòa với phương thức hoạt động của tổ chức hải quan thế giới. yêu [...]

Kinh tế Việt Nam 2018: Đạt mục tiêu tăng trưởng, bằng cách nào?

 (Vietnam Logistics Review) Mức tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I/2018 đạt 7,38%, được đánh giá là động lực, nhưng cũng tạo áp lực tăng trưởng cho các quý còn lại của năm. Vậy đâu là giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Vấn đề này đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội [...]